Bu vesile ile Menderes'in adını yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak amacıyla kurulan Adnan Menderes Demokrasi Platformu Genel Koordinatörü sayın Ercan Kutlu ile bir söyleşi yaptık ve dernek hakkında bilgiler edindik.

Ercan Bey, Adnan Menderes Demokrasi Platformu ne amaçla kurulmuştur?

Oğuz Bey, öncelikle böyle bir sual sorduğunuz için teşekkür ederim. Şöyle ki, Adnan Menderes Demokrasi Platformu Ankara Çankaya Merkezli olarak Mart 2013' te kurulmuştur. Kurucu başkanlığını Ahmet Şerif Bayındır'ın yaptığı derneğin amacı ise: Adnan Menderes'in aziz hatırasını yaşatmak ve demokrasiye hizmet etmektir. Merhum Aydın Menderes'in hizmet tarzını benimseyen bir kadro ile yola çıkılmıştır. Burada altı çizilecek husus hayatımızın kutsi ve milli gayelerinden sonra amacımıza ihlasla sarılmak, ciddi mesai sarf etmek gerçeğidir. Yapılacak projeler, hizmetler ve usul konusunda; Merhum Aydın Menderes'le daima irtibat içinde olan kurucu başkanımız; kendimize örnek aldığımız o bilge insanın günümüzde vasiyet haline gelmiş direktifleri istikametinde bu oluşumu gerçekleştirmiş ve kendisini vakfetmiştir. Platform resmen kurulmadan önce de Menderes davasına gönül vermiş birçok büyüğümüzün ve kardeşimizin duygu ve düşüncelerine müracaat edilmiş, istişare edilmiş; destekleri, duaları alınmıştır. Bu esnada platformumuzdan başka aynı ve benzer amaçlarla hizmet için bizden önce ve sonra kurulmuş veya kurulacak tüm oluşumlarla münasebetlerimizin medeni çerçevede ve destekleme şeklinde olması metodumuz gereğidir. Usül olarak; öncelikle çok fazla üye kaydedilmeden sadece tüzel kişiliğin gereklerini yerine getirmek yoluyla büyük projeler için, külli hizmetler için gerekli güçlü altyapının oluşturulmasına önem verilmesi benimsenmiştir. Bu bağlamda tüzük gereği önce temsilcilikler verilecek, makul bir süre sonunda ise şubeleşmeye gidilecektir. Tüm bu çabalarda temel düsturumuz istiğna prensibine özen gösterilmesidir. Yılmadan çalışıp, çabalamak, neticeyi Allah'tan beklemek; milletimize hürmette kusur etmemek; sağduyunun sesi olmak, makul çizgide, uzlaşmayı ön planda tutarak hareket etmek de temel tarzımız olacaktır. Amacımızla ilgili olarak bilmek ve bildirmek; sevmek ve sevdirmekle meşgul olacağız. Yeni nesillerin Menderes ve Demokrasi sevgisiyle yetişmeleri için kurumsal çabamızı, hizmet yarışımızı elden ele, nesilden nesile sürdüreceğiz inşaallah.

Sizin Adnan Menderes Demokrasi Platformu'ndaki görevinizden bahseder misiniz?

Bize Adnan Menderes Demokrasi Platformu Genel Başkanı tarafından Genel Koordinatörlük görevi verilmiştir. Gönüllü olarak bu görevi yürütmekteyim. Platformdaki görevlerimden biri de yapılacak her türlü etkinlik, basın ile diyalog ve kurumlar arası ilişkileri sağlamak. Platformun gayelerini ve projelerini ve Sayın Menderes ile ilgili belge ve dokümanları toplayıp milletinizin bilgisine sunmaktır.

İsteyenler size nasıl ulaşabilecek?  Platforma ait bir web sitesi mevcut mu?

Tabi ki, bize ulaşmak isteyen herkes internet yoluyla http://www.adnanmenderesdemokrasiplatformu.org dan ulaşabilirler. Ayrıca Adnan Menderes Demokrasi Platformu'nun adresi Bahçelievler Mah. Aşkabat Cad. No 6/2 Çankaya Ankara'dır. İstanbul'daki adresi ise Kemankeş Mah. Alipaşa Değirmen Sk. No 26 Kat 3 Tophane Karaköy'dür.

Platformunuzun gelirini nereden temin ediyosunuz?

Şu an için Platformumuz bir dernek olarak hizmet vermektedir. İlerleyen günlerde, yakın bir zaman içinde inşaallah vakıf olarak hizmetlerimize devam edeceğiz. Tüm arkadaşlarımız gönüllü olarak çalıştığından şu an için giderlerimiz yok denecek kadar azdır. İster istemez giderlerimiz olmaktadır. Şu an için giderlerimiz dergimize verilen reklam gelirlerinden sağlanmaktadır.

Platformunuzun geleceğe yönelik projeleri var mı, varsa nelerdir?

Adnan Menderes Demokrasi Platformu olarak ilk gerçekleştirmek istediğimiz proje Başkanımız Sayın Ahmet Şerif Bayındır'ın önerisi olan "Ezan-ı Muhammedi Günü" Projesidir.Bunun Diyanet İşleri Başkanlığımıza sunulmadan evvel olgunlaştırılması için gerekli istişareler, ilmi araştırmalar yapılması gerektiği aşikardır.İnşallah buna muvaffak olduğumuzda güzel yurdumuzda Kutlu Doğum kutlamaları gibi bir de "16 Haziran Ezan Günü'müz olacaktır. Ezanın asli şekliyle okunabilmesi için şahsi iradesini en güçlü bir şekilde, bu ilk icraatıyla ortaya koyan ebedi ve abide başvekilimiz merhum Adnan Menderes'in de böylece ruhu şad olacaktır diye düşünüyoruz. Aziz ruhuna bugün dolayısıyla milyonlar fatihalar bağışlanacaktır inşaallah. Ayrıca yeni nesillerimizin ezanın mesajları konusunda bilinç düzeyleri arttırılmış olacaktır. Daha yeni kurulan bir kuruluşuz. Her şeyde tedriciyet kurallarının olduğunun bilincindeyiz.Camisiyle, aşeviyle, yurt binalarıyla, sosyal ve kültürel salonlarıyla, kütüphane / arşiv ve dokümantasyon merkezleriyle, Demokrasi Müzesiyle, Enstitü ve Akademisiyle, Hazire ve makam mezarlarıyla "Yıllarca Milletimizin "Yaslıada" olarak telaffuz ettiği Yassıada, hükümetimizin aldığı karar sonucu; inşaallah "Demokrasi Adası" olma yoluna girmiş bulunmaktadır.Yassıada ve Demokrasi kelimeleri yan yana gelir mi? Geçmişi söz konusu ise bu sorunun cevabı "Asla"dır. Ama biz platform olarak acı hatıralarla dolu bu adada yeni nesillerimize demokrasi eğitimi vermeyi amaçlayan "Demokrasi Akademisi" projemizle adanın gelecekte "Demokrasi Adası" olarak anılmasına zemin hazırlamaya talibiz.

Vizyon ve Misyonunuzdan kısaca bahseder misiniz? 

Adnan Menderes Demokrasi Platformunun vizyonu: Merhum Adnan Menderes felsefesini ve onun aziz hatırasını yaşatmak, temel hak ve hürriyetlerde ve demokraside ülkemizi çağın ötesine taşımak için çaba sarf etmektir.Bizler bu hizmette, ihlastan, rıza-yı ilahiden ayrılmayacak ve profesyonel işleri amatör ruhla yapacağız inşallah. Adnan Menderes'in bu milletin bin yıllık geçmişi ve bin yıllık da gelecek vizyonu olması şuuruyla hareket edeceğiz sayın Oğuz Bey.

Halkımızın Menderes'e olan teveccühünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

"Adnan Menderes'in hatırasına sahip çıkma anlamında ülkemizin bütün güç merkezlerinin adeta birbirleriyle yarış edercesine yaptıkları çıkışları memnuniyetle takip ediyoruz. Bu bizi çok sevindirmektedir. Aslında olması gereken de bu zaten. Milletimizin bu muazzam ferasetiyle herkesi bu hususta samimiyet testinden geçireceği notunu düşmekte yarar var.İhlasla çıktığımız bu hizmet yolunda Rabbimizin bizleri muvaffak kılacağından hiç şüphem yok. Platformumuz kurulduğunda bize gelen "ocu musunuz? Bucu musunuz? Necisiniz?" sualleri bizleri inanın tebessüme sevk ediyor. Biz Merhum Aydın Menderes'in "Bu milletin özetidir" dediği Adnan Menderesçiyiz. Ortak değerlerimizden ve müsbet metodla hareketi benimsiyoruz.

"Adnan Menderes Demokrasi Platformu olarak nasıl bir yapılanma içerisindesiniz?"

İnanın yeni bir kuruluş olmamıza rağmen ülkemizin her bir yanından gönüllülerimiz ve temsilcilerimiz hızla artmaya devam etmektedir. Birçok vilayette arkadaşlarımız şube kuruluş hazırlıklarını devam ettiriyorlar.İnşaallah ilk genel kurulumuzda bunlara yetki verilmek suretiyle hizmet alanımızı genişletmeyi düşünüyoruz. 16 Haziran'ın "Ezan-ı Muhammedi" günü ilan edilmesiyle ilgili teklifimizi ufkumuzu geniş tutarak olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Yassıada Projesinin gündeme geldiği bu günlerde Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımıza, Kültür Bakanımızdan Şehircilik Bakanımıza kadar herkesin Merhum Adnan Menderes'in sevgisiyle dopdolu insanlar olduğunu bilmek bizleri çok mutlu ediyor ve sevindiriyor.  Ayrıca sizin bu sualinizle birlikte Menderes misyonunun bayraktarlığını yapan ve yapmaya devam eden saygıdeğer büyüğümüz Ümran Menderes Hanımefendi'ye haber siteniz aracılığıyla saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

"Merhum Menderes'in "Yeter Söz Milletindir" sözü seçimi kazanmasında etkili olmuş mudur?

"Yeter Söz Milletindir!" sloganı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 1950 seçimlerinde Demokrat Parti'nin kullandığı çok önemli, çok manidar ve çok etkili bir slogandır. 1950'de siyasi propoganda serbest bırakılınca DP radyodan ve basılı malzemeden yararlandı. Afiş yoluyla propagandanın devrimle bütünleşen ilk örneğini veren "Yeter Söz Milletindir" afişinde "dur" anlamında bir el vardır, altında Demokrat Parti yazar. Üstte sağda "Yeter! Söz Milletindir!" yazısı vardır. Bu afiş mimar Selçuk Milar tarafından yapılmıştır. Tarihi tanıklara göre, bu afiş Demokrat Parti'nin seçimi kazanmasında kendisi kadar etkili olmuş, Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri bile afişin etkisi karşısında şaşırmışlardır. Selçuk Milar, CHP'lilerin de bir afiş için ricada bulunmaları karşısında, Türk milletinin demokrasiyi yaşamasını istediğini ve CHP' nin halkın oyuyla gitmesi gerektiğini söyleyerek afişine tam destek vermiştir. Daha sonra, üç dönem başbakanlık yapmış Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan da seçimlerden önce bu sloganı miting meydanlarında dile getirmiştir. Evet sayın Oğuz Bey, "Yeter, Söz Milletindir!" diyerek çıktıkları Millet yolunda ecel şerbetini içerek can bedeli ödeyen şehitlerimizi Fatihalarla yad ediyoruz.  Bu kadirşinas Millet kendisi için 3-4 saatlik uykuyla fenafil hizmet olmuş Şehid Başvekilini asla unutmadı ve unutmayacak inşallah. Anadolu insanı her Ezan-ı Muhammedi'yi duydukça "Aziz Allah Celle Celalühu" deyip bir de Menderes' in ruhuna fatiha göndermeye devam ediyor. İşte Menderes'e nasip olan sevginin böyle kutsi dayanakları vardır ve O'na olan bu sevgi aynı zamanda ebedidir de. İki sevgiliyi ayırmak için yapılan, ne 27 Mayıs'ın ne de 17 Eylül'ün, O iki sevgiliyi birbirinden ayırmaya güçleri yetmemiştir.

Adnan Menderes'in idam edilmesinin sebebi nedir? Ne ile suçlanmıştır?

Adnan Menderes bütün hayatını CHP'nin zulmüne, baskısına, yalan ve iftiralarına karşı, mücadeleyle geçirmiştir. Her türlü iftirayı attılar, her türlü yalanı söylediler. O günkü gazeteleri de kullanarak her türlü provokasyonu yaptılar. Onun için Demokrasinin kırılma noktası olan 1961'i hatırlamak durumundayız. 1960'da 27 Mayıs'ta yapılan o meşum müdahalenin üzerinden tam 51 yıl geçti. Suçu ne idi Adnan Menderes'in? 14 Mayıs 1950'de "Yeter, söz milletindir" diyerek iktidara geldi. O CHP'nin otoriter rejimini alt üst etti. Adnan Menderes'in suçu; bu ülkeyi ekonomik, olarak, siyasal, sosyal diplomatik olarak çok ileri seviyelere taşıdı, bu mu suç? Milletin sevgisini kazandı, hizmetleriyle milletin gönlünde hiç silinmeyecek bir iz bıraktı, bu mu suç? Milletin inançlarına sahip çıktı. CHP ezanı "Tanrı uludur, Tanrı uludur" a çevirdi, Menderes "Allahu ekber, Allahu ekber" aslına çevirdi, bu mu suç? Menderes millet vicdanında makes bulmayan inkılap ve kanunları jandarma zoru ve silah gücüyle uygulatamam. Milletimin kabul ettiğine de itiraz edemem" demiştir.

"Adnan Menderes Demokrasi Platformu olarak temel prensipleriniz nedir ?

Bizlerin gayesi inşallah ayrıştırıcılık değil, birleştiricilik temel prensip Türkiyemizin bölgesel güç ve dünya aktörü olabilmesinin yegane yolunun birlik ve beraberliğimizin korunmasından ve geliştirilmesinden geçtiğin bilinciyle hareket ediyoruz. Türkiye; artık darbeler ülkesi olmayacak, cuntalar ülkesi olmayacak, mafya ülkesi olmayacak. Buna karşı hep beraber demokrasinin, temel insan haklarının yanında yer almak zorundayız. Bunun mücadelesini veriyoruz inşallah. Biz Platform olarak inanıyoruz ki aklı selimi hakim kılarak bundan sonra da birlik ve beraberlik ruhu içerisinde her türlü problemin üstesinden geleceğiz. Bizim inancımız Allah için millet için ülkesine hizmet ederken ölenleri şehit saymıştır. Menderes ve arkadaşları bu ülkenin insanının gözünde şehittir.

Sayın Menderes nasıl bir kişi idi, bugünkü AK Parti hükümeti ve Başbakan ile benzerliği var mıdır?

Merhum başbakanımız Adnan Menderes, Türk siyasi hayatına, demokrasisine ve Türkiye'nin kalkınmasına çok büyük hizmetler yapmış, çok büyük ve çok şerefli bir devlet adamımızdı. 2002'ye gelindiğinde bayrağı bu kez Ak Parti ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan taşımaktadır. Parti aynı partidir. İsimler o gün Demokrat Partisi idi, bugün ise AK Partidir. Lider o gün Adnan Menderes idi, bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır. Demokrasi Mücadelesi  de aynı mücadeledir. Kalkınmışlıkla geri kalmışlık, cehaletle aydınlık, demokrasiyle, baskı ve tahakküm arasındaki mücadeledir bu.

Ercan Bey Adnan Menderes Demokrasi Platformu hakkında verdiğiniz bilgilerden dolayı size teşekkür ederiz; son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır?

Adnan Menderes Demokrasi Platformu'na göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı www.beyhaber.com'a teşekkür ediyor, habercilik noktasında başarılarınızın her geçen gün artarak devam etmesini can-ı gönülden arzu ediyoruz.

www.beyhaber.com olarak Genel Koordinatörlüğünü yaptığınız Adnan Menderes Demokrasi Platformu'na başarılar diliyor ve iletişim adreslerini paylaşıyoruz.

ADNAN MENDERES DEMOKRASİ PLATFORMU

www.adnanmenderesdemokrasiplatformu.org

www.admendergi.com

Kemankeş Mahallesi Alipaşa Değirmen Sk. No 26/3Tophane -Karaköy - İSTANBUL

Tel: 0212 251 95 86 Fax: 0212 243 38 04 Bahçelievler Mah. Aşkabat Cad. No 6/2 06490 Ankara 

Tel: 0312 215 44 45 - Fax: 0312 215 44 55

SÖYLEŞİ 16.06.2014 15:12:00 0

Adnan Menderes Platformu Genel Koordinatörü Ercan Kutlu İle Söyleşimiz

Ve aradan 53 koca yıl geçti, merhum Menderes`i sevenlerin gönlünde bulunan yara halen devam etmekte ve ona olan özlem her geçen gün artmaktadır.